Vuosikello

Vuosikello, vuosikukkanen, vuosisuunnitelma.
Rakkalla lapsella on monta nimeä, mutta niille kaikille on yhteistä se, että ne antavat selkeän kokonaiskuvan ja aikataulun seuraaville asioille:

Mitä vuoden aikana tavoitellaan?

Millä keinoilla tavoitteisiin päästään?

Mitä konkreettisia toimenpiteitä keinoihin kuuluu?

Kuka vastaa toimenpiteiden suorittamisesta?

TAVOITTEET

Vuosikelloon merkityt tavoitteet auttavat varmistamaan, että toiminnan suunta pysyy oikeana ja yrityksen tekeminen tukee sille asetettua strategiaa.

KEINOT

Keinoilla kuvataan niitä tapoja, joilla asetetut tavoitteet aiotaan saavuttaa. 

Jos markkinoinnin vuosikelloon laitetaan Q1 tavoitteeksi Someseuraajien lisääminen, keinoja voisi olla esimerkiksi arvonnan ja kilpailun järjestäminen.

TOIMENPITEET

Vuosikellon toimenpiteisiin kuvataan konkreettiset toimenpiteet, jotka tulee suorittaa.

Jos esimerkiksi yritys haluaa pysyä kartalla henkilöstön hyvinvoinnista, se voi kirjata keinoiksi pulssikyselyt, avoimuuskeskustelut ja työhyvinvointikyselyt. Nämä keinot aikataulutetaan toimenpiteiksi eri kvartaaleille.

RESURSSIT

Vuosikellon täyttämisestä on huomattavan suuri apu yrityksen, tiimien sekä henkilöstön oman resursoinnin ja ajankäytön suunnittelussa.

Mikäli vuosikellon Q3:lle kerääntyy tuplasti toimenpiteitä kuin toisiin kvartaaleihin, voidaan ajoissa miettiä joidenkin tehtävien jakamista muille kvartaaleille tai vaihtoehtoisesti hetkellisen lisäresurssin hankkimista. 

VUOSIKELLO TOIMII MONESSA

Vuosikello toimii lähes minkä tahansa liiketoiminta-alueen vuosisuunnitteluun. Tästä syystä vuosikello löytyykin jokaisen koordinaattorimme palvelulistalta 😉

Tyypillisiä vuosikelloja ovat mm:

MIKSI VUOSIKELLO ON HYÖDYLLINEN?

Vuosikello yhtenäistää toimintatapoja, auttaa henkilöstön työn hallintaa ja on erittäin tärkeä perehdytyksen työväline. 

Se antaa kokonaiskuvan vuoden tehtävistä: mitä, miten, kuka ja milloin.

Alla muutamia esimerkkejä erilaisista vuosikelloista:

Visuaalisesti kuvattuna, avattuna ja rytmitettynä tehtävät ovat helposti omaksuttavissa. Vuosikello rytmittää kalenterivuotta jäsentäen toimintaa:

  • ohjaa henkilöstön tekemistä.
  • pitää aikataulut ja asiat mielessä sekä auttaa suunnitelmien toimeenpanemisessa.
  • helpottaa resursointia yritys-, tiimi- sekä yksilötasolla
  • tukee sisäistä viestintää 
  • selkeyttää organisaation rytmiä koko henkilöstölle: asiat, jotka toistuvat vuodesta toiseen ovat vuosikellossa esillä.
  • yhtenäistää toimintatapoja ja
    lisää työhyvinvointia

Vuosikelloa tulee päivittää säännöllisesti

  • Vuosikellon päivittämien säännöllisesti ainakin kerran vuodessa on tärkeää, jotta aikataulut pysyvät oikeina.
  • Vuosikellon pohjana käytetään oikeaa kalenteria.

DIGITAALINEN VUOSIKELLO

Vuosikello on mitä loistavin suunnittelun työkalu, mutta oikein toteutettuna siitä saa myös jokapäiväisen työkalun yrityksen operatiivisen toiminnan johtamiseen.

 

Vuosikello voidaan toteuttaa esimerkiksi Microsoftin työkaluihin kuuluvalla Plannerilla, jolloin se integroituu näppärästi myös muihin Microsoftin työkaluihin.

 

Vuosikello voidaan toteuttaa myös useimmilla yleisesti yritysten käytössä olevilla projektinhallintaohjelmilla.

Jätättävä kello ei ole kenellekään hyödyksi.

Päivitä yrityksesi vuosikello jo tänään

results@turboteam.fi
010 212 0775

OTA YHTEYTTÄ

Vastaamme yhden arkipäivän kuluessa.