HR-spesialistin vinkit onnistuneeseen rekrytointiin

Uuden työntekijän etsiminen on haasteellista Perinteinen avoimesta työpaikasta ilmoittaminen voi johtaa siihen, että hakemuksia tulee vain yksi, ei yhtään tai toista sataa. Hakijamääriin vaikuttaa mm. vastaavien avoimien paikkojen vähyys, tietyt ammattiin/tehtävään liittyvät trendit sekä muuttuneet tarpeet (alanvaihtajat). Edellisten lisäksi myös työttömien työntekijöiden suuri määrä vaikuttaa hakijamääriin. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee esimerkiksi työttömien työntekijöiden velvollisuudeksi 1.5.2022 alkaen […]

Rekrytoinnin sudenkuoppia

Rekrytointi on yksi kasvavien yritysten tärkeimmistä henkilöstöhallinnon toiminnoista. Laadukkaalla rekrytoinnilla vahvistetaan omaa työnantajamielikuvaa ja varmistetaan, että rekrytoitu henkilö on mahdollisimman hyvin rooliin sopiva. Kova kiire ja kasvuvauhti kuitenkin usein ajavat siihen, että rekrytointiprosessissa oiotaan mutkia ja jätetään ennalta suunniteltuja asioita tekemättä. Alla on listattuna muutamia tyypillisiä virheitä, joihin rekrytoivat yritykset saattavat kovassa kasvuvauhdissa sortua.   […]