REKRYKOORDI­NAATTORI KULKEE RINNALLASI

Jotta kaikilla yrittäjillä olisi mahdollisuus sujuvaan rekryarkeen.

Hei minä olen Risto ja tässä on Roosa. Olemme rekrykoordinaattoreita. Tehtävämme on auttaa yrittäjiä ottamaan rekrytoinnin kokonaisuus haltuun 2020-luvun tyyliin.

Hei minä olen Risto ja tässä on Roosa. Olemme rekrykoordinaattoreita. Tehtävämme on auttaa yrittäjiä ottamaan rekrytoinnin kokonaisuus haltuun 2020-luvun tyyliin.

Ottamalla rinnallesi rekrykoordinaattorin saat käyttöösi laajan rekry- ja HR-tiimimme palvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti ilman suuria riskejä tai investointeja.

PALVELUT YRITTÄJÄN SUJUVAAN REKRYARKEEN

Sujuva arki syntyy hallittavuudesta ja suunnitelmallisuudesta sekä siitä, että saat apua, kun oma osaaminen tai aika eivät enää riitä.

HALLITTAVUUTTA

Tsekkaus on nykytila-analyysi, joka auttaa ymmärtämään, millä tasolla yrityksen rekrytoinnin eri toiminnot ovat tällä hetkellä ja vastaavatko ne yrityksen tavoitteita.

SUUNNITELMAL-LISUUTTA

Toimintasuunnitelma auttaa suunnittelemaan, mitä tehtäviä ja vastuita eri tahoilta vaaditaan, jotta yhteiset rekrytoinnin tavoitteet toteutuvat.

TIETOA

Koordinaattoritiimimme auttaa päivittämään tai luomaan yrityksenne rekryprosessit sekä toteuttamaan sellaiset projektit, joihin tarvitsette ulkopuolista HR-tietotaitoa.

JOUSTAVUUTTA

Tuki- ja resurssipalvelumme auttavat ylläpitämään sujuvaa arkea tarjoamalla avuksenne neuvoja sekä lisäkäsiä silloin kun niitä tarvitsette.

NEUVOJA Sujuvampaan arkeen

Rekrykoordinaattorin palvelut ovat yrittäjälähtöisiä ja käytännönläheisiä. Palvelut keskittyvät siihen, että yrityksen sujuva arki rakennetaan toimivien prosessien ja käytäntöjen varaan.

Tilaa Rekrykoordinaattorin uutiskirje:

Uutiskirjeissämme HR-koordinaattorit ja rekrykoordinaattorit jakavat noin kerran kuukaudessa ajatuksiaan ajankohtaisista aiheista sekä vinkkejä sujuvampaan ja turvallisempaan arkeen.

REKRY­tsekkaus

Tsekkaus antaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan yrityksen rekrytointi- ja perehdytysprosessien nykytilasta peilaten niitä lainsäädäntöön, alan trendeihin sekä yrityksen tavoitteisiin.

Hinta määräytyy yrityksen henkilöstön määrän mukaan tilaushetkellä.

Yrittäjän rekrytsekkaus:
1440€
(henkilöstön määrä 1-10)

Yrityksen rekrytsekkaus:
alk. 2490€
(henkilöstön määrä 10+)

Tsekkaus sisältää koordinaattorin tekemän haastattelun, analyysin ja loppuraportin.

Hinnat alv 0%.

Rekrytsekkaus on karttasi rekrytointien johtamiseen.

Tsekkauksen avulla organisaatio saa kattavan kuvan siitä, missä kunnossa rekrytointiin liittyvät toiminnot ovat ja kuka niistä vastaa.

Rekrytsekkauksessa käydään läpi mm.

Rekrytointi- ja perehdytysprosessit
Henkilötietojen käsittely rekrytoinnissa
Rekrytointiin liittyvät lainsäädännöt ja vastuullisen rekrytoinnin hyvät tavat
Hakijakokemuksen huomioiminen rekrytoinnissa
Työnantajamielikuva

Tsekkauksen jälkeen tunnistat, miten ylläolevat asiat ovat yrityksessäsi hoidossa suhteessa nykyiseen lainsäädäntöön, alan trendeihin sekä yrityksen omiin tavoitteisiin.

Tsekkauksen ensimmäisessä vaiheessa yritys saa täytettäväkseen tsekkauslomakkeen, joka kokoaa yhteen yrityksen rekrytoinnin tärkeimmät dokumentit, sidonnaisuudet ja toiminnot sekä vastuut. Lomakkeen täyttämiseen voi osallistua yrityksestä useampi henkilö, ja se voidaan täyttää joko itsenäisesti tai yhdessä koordinaattorimme kanssa.

Lomakkeen pohjalta Koordinaattorimme laativat yritykselle Rekrytsekkausraportin, joka antaa hetkessä tiiviin läpileikkauksen yrityksen rekrytoinnin toiminnoista. Raporttiin kirjataan myös Kooridinaattorin suosituksia toimenpiteistä sekä niiden aikatauluprioriteeteistä.

Tsekkaus tuo apua mm. rekrytoinnin

kokonaiskuvan hahmottamiseen
johtamiseen ja kehittämiseen
vastuiden selkiyttämiseen ja jakamiseen
toimintojen standardoimiseen
vuosikellon luomiseen

Toiminta­suunnitelma

Toimintasuunnitelmassa tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi, joilla on aikataulu sekä vastuuhenkilö.

Toimintasuunnitelma voi olla esimerkiksi:

Toimintasuunnitelma voi olla esimerkiksi rekrytointisuunnitelma, johon kirjataan yrityksen strategian mukaiset tulevat rekrytointitarpeet seuraaville vuosille. Tai se voi olla kehityssuunnitelma rekrytoinnin porsessien kehittämiseen.

Konkreettinen toimintasuunnitelma auttaa yritystänne saavuttamaan tavoitteensa.
Toimintasuunnitelmassa priorisoidaan ja aikataulutetaan tehtävät, joiden toteuttamista tavoitteisiin pääsy vaatii.

Toimintasuunnitelman avulla yritys pystyy mm. arvioimaan, tarvitaanko organisaatioon lisää osaamista ja hankitaanko osaaminen itselle vai käytetäänkö esimerkiksi ulkoista kumppania.

KOORDINAATTORI­­palvelut

Koordinaattorimme antavat osaamisensa käyttöösi silloin, kun sinulla ei ole aikaa tai halua uuden opetteluun.

Palvelut tuntilaskutuksella alk. 120€/h

Projektihinnat sovitaan projektikohtaisesti.

Hinnat alv. 0%.

Rekrytointi on ollut jo usean vuoden ajan suuressa murroksessa, kun osaajapula ja muutokset työnteon arvoimaailmassa ovat kääntäneet rekrytointien asetelman päälaelleen.

Koordinaattorimme auttavat yritystänne päivittämään rekrytointistrategian 2020-luvulle.

Meille jokainen asiakas ja toimeksianto on tärkeä. Pidämme aina huolen siitä, että organisaatiolla säilyy jatkuva ymmärrys, mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään.

Me emme kulje edelläsi tai takanasi – me kuljemme rinnallasi.

Esimerkkejä projekteista, joita olemme toteuttaneet:

Tuki­palvelut

Tukipalvelun avulla saat rekrytiimimme osaamisen käyttöösi joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Tukipalvelut toimivat loistavasti esimerkiksi määräaikaisina lisäkäsinä rekrytointien ajalle.

Rekrykoordinaattorin kuukausilaskutteiset tukipalvelut on suunniteltu sitä varten, että organisaatioiden arki pysyy sujuvana ja henkilöstö voi rauhassa keskittyä olennaiseen.

HR-KUMPPANUUS

HR-kumppanuuden avulla sinulla on aina yrityksesi tunteva HR-koordinaattori sähköpostin tai puhelisoiton päässä.

HR-tiimiltämme saat nopean vastauksen, kun esimerkiksi joku rekrytoinnin lainsäädäntöön tai hyviin tapoihin liittyvä asia pohdituttaa.

 

HINNOITTELU-
ESIMERKKEJÄ:

3 h/kk   380 €/kk

Hinnat alv. 0%.

 

REKRYRESURSSI

Rekryresurssin avulla saat rekrytoinnin asiantuntijan käyttöösi juuri niin pitkäksi aikaa kuin tarvitset.

Kysy rekryresurssia käyttöösi rekrytoinnin ajaksi ja varmista, että kaikille hakijoille jää positiivinen kokemus yrityksestäsi!
(minimilaskutus 1kk)

HINNOITTELU-
ESIMERKKI:

1/3 resurssi
(sis max. 50h/kk)
alk. 4500€/kk

Hinnat alv. 0%.

Aloita sujuva arki jo tänään.
Ota rinnallesi rekrykoordinaattori!

Rekrykoordinaattori on osa Turboteam Oy:n koordinaattori- ja kasvumuotoilu-palveluita.

OTA YHTEYTTÄ

Vastaamme yhden arkipäivän kuluessa.