Ajattele, jos voisit saada yrityksenne käyttöön kokonaisen tiimin eri alojen asiantuntijoita.

KOORDINAATTORIKUMPPANUUS
kiinteällä kuukausimaksulla 380€/kk.

KOORDINAATTORI­PERHE
KULKEE RINNALLASI

Jotta kaikilla yrityksillä olisi mahdollisuus sujuvaan arkeen. 

MIKÄ ON KOORDINAATTORIKUMPPANUUS?

YKSI KUMPPANI, KAHDEKSAN TIIMIÄ

Koordinaattorikumppanuudessa saat yrityksesi rinnalle jopa
kaikki kahdeksan asiantuntijatiimiämme.
Jokainen asiantuntijatiimi – tai kuten me sanomme: “Koordinaattoritiimi” – koostuu osaavista ammattilaisista, joilla on oman ydinosaamisensa lisäksi ymmärrys pk-yritysten
liiketoiminnasta, prosesseista sekä yleisimmistä kipukohdista.

Jokaisella tiimillä on tarjolla lukuisia valmiita työkaluja sekä palveluita teidän yrityksenne arkea helpottamaan.

“Menestyneet johtajat eivät ole parhaita kaikessa. He etsivät ihmisiä, jotka ovat parhaita eri asioissa, ja kokoavat näistä ihmisistä rinnalleen tiimin.”

MITÄ KOORDINAATTORIKUMPPANUUS SISÄLTÄÄ?

AVAIMET SUJUVAMPAAN ARKEEN

Koordinaattorikumppanuus sisältää 3 tuntia Koordinaattoreiden työtä kuukaudessa.

Koordinaattoreiden itsenäistä työskentelyä
sovittujen projektien/palveluiden/toimeksiantojen parissa

Neuvontaa ja valmennusta
kun yritys tarvitsee sisäistä asiantuntijuutta tai ulkopuolista näkemystä

Yhteisiä lyhyitä seurantapalavereja,
joissa käydään läpi, mitä on tehty ja mitä tehdään seuraavaksi

NEUVONTAA

Koko koordinaattoritiimin asiantuntijuus käytössäsi.

Koordinaattoreilta saat osaamista sekä suosituksia parhaista käytännöistä mm. sellaisiin projekteihin, jotka eivät ole teidän omaa ydinosaamistanne.

VALMENNUSTA

Vuorovaikutteista keskustelua.

Saitko hyvän idean, mutta haluaisit keskustella asiasta vielä alan asiantuntijan kanssa? Koordinaattorimme ovat aina valmiina ajatusten vaihtoon.

TEKEMISTÄ

Konkreettista sovittujen asioiden eteenpäin viemistä.

Emme vain neuvo, vaan myös toimimme. Lähes 200 valmista palveluamme sekä kokemuksemme PK-yritysten parissa varmistavat työskentelymme tehokkuuden.

Koordinaattoriperheen ensisijainen tavoite on auttaa yrityksiä kohti sujuvampaa arkea. Kumppanuuden ansiosta puuttuvat resurssit tai puuttuva osaaminen eivät enää jää jarruttamaan yrityksen toimintoja.

Kun turhat jarrut ja tulipalojen sammuttelu poistetaan, yritys voi rauhassa keskittyä kulkemaan kohti omia visioitaan.

MIKSI KOORDINAATTORIKUMPPANUUS KANNATTAA?

EI PELKKÄÄ KONSULTOINTIA JA NEUVONTAA,
VAAN JATKUVIA TULOKSIA

Koordinaattorikumppanuuden avulla asiat menevät eteenpäin.

Sano hyvästit jatkuvasti
kasvavalle ToDo-listalle

Luit lehdestä kuukausi sitten, ettei salasanoja saisi tallentaa selaimeen. Pitäisi kai keksiä tuohon joku systeemi, millä turvaisi yrityksen tärkeät tunnukset. Yrittäjäkollegakin kysyi, että kai teillä on koulutussuunnitelma, jotta saadaan koulutusvähennykset? Niin mikä?
Pitäisi kai tehdä sellainenkin ensi vuodelle.

Tiedätkö sen Pitäisi-listan, jolle kertyy koko ajan lisää tehtäviä, jotka pitäisi hoitaa?

Yleensä tälle listalle kertyy tehtäviä, jotka eivät ole omaa ydinosaamista. Sellaisia, joiden aloittaminen vaatisi tarkempaa perehtymistä uuteen asiaan.

Koordinaattorikumppanuuden ansiosta voit antaa nämä tehtävät koordinaattoreiden hoidettavaksi ja keskittyä itse niihin tehtäviin, jotka sinä osaat parhaiten.

Hoida ongelmat ja päätökset heti,
kun ne ilmaantuvat

Yksi työntekijä kysyi sinulta kuukausi sitten, että voisiko yritys tarjota työntekijöille työsuhdepyöräedun.
Toinen kysyi kaksi viikkoa sitten, että onko yrityksellä mahdollisuutta lähettää salattua sähköpostia, kun asiakas ei haluaisi vastaanottaa tiettyjä tietoja ilman salausta.
Millä ajalla näihinkin asioihin ehtisi perehtyä?

Yrityksen arjessa tulee jatkuvasti vastaan pieniä ongelmia ja päätöksiä, joihin ei vastausta löydykään ihan suoralta kädeltä.

Tällöin on hyvä olla olemassa asiantunteva kumppani, jolta voi kysyä neuvoa ja vinkkejä hyväksi todetuista käytännöistä.

Koordinaattorikumppanuden avulla varmistat, etteivät ongelmat pääse kasaantumaan ja että tekemättömät päätökset eivät muodostu arkea jarruttaviksi pullonkauloiksi.

PK-yritysten suurin ongelma ei yleensä ole hyvien ideoiden puute,
vaan hyvien ideoiden priorisointi ja toteuttaminen.

MITEN SAAN KOORDINAATTORIKUMPPANUUDEN YRITYKSENI KÄYTTÖÖN?

VALITSE YLEINEN TAI KOHDENNETTU KOORDINAATTORI­KUMPPANUUS

Yleinen koordinaattorikumppanuus sopii erinomaisesti mm.

YLEINEN KOORDINAATTORI­KUMPPANUUS

Koordinaattoriperheen kaikki asiantuntijatiimit
yrityksen käytettävissä 3 h / kk

Yleisessä Koordinaattorikumppanuudessa yritys saa käyttöönsä koko Koordinaattoriperheen. Kumppanuus tähtää kokonaisvaltaiseen yrityksen arjen sujuvoittamiseen. Kumppanuuden painopistettä voidaan ketterästi vaihdella eri koordinaattoritiimien välillä yrityksen tarpeiden mukaan.

Hinta: 380 € / kk (alv. 0 %)

Kumppanuus on toistaiseksi voimassaoleva ja sen irtisanomisaika on 1kk.

Kohdennettu koordinaattorikumppanuus sopii erinomaisesti yhdestä yritystoiminnosta vastaaville henkilöille, kuten

KOHDENNETTU KOORDINAATTORI­KUMPPANUUS

Valittu asiantuntijatiimi
yrityksen käytettävissä 3 h / kk

Kohdennetussa Koordinaattorikumppanuudessa yritys saa käyttöönsä valitsemansa Koordinaattoritiimin. Kumppanuudessa keskitytään lähtökohtaisesti yrityksen arjen sujuvoittamiseen ja kehittämiseen yhden valitun toiminnon näkökulmasta.

Hinta: 380 € / kk (alv. 0 %)

Kumppanuus on toistaiseksi voimassaoleva ja sen irtisanomisaika on 1kk.

Valittavissa olevat tiimit:

Oletko valmis?

ALOITA SUJUVAMPI ARKI JO TÄNÄÄN

ALOITA KUMPPANUUS

JÄIKÖ JOKIN VIELÄ MIETITYTTÄMÄÄN?

Koordinaattorikumppanuus sopii kaikille pk-yrityksille, jotka haluavat lisää sujuvuutta arkeensa.
Yleisessä koordinaattorikumpanuudessa yrityksen käytössä on kaikki 8 asiantuntijatiimiä. Kohdistetussa kumppanuudessa yrityksen käytössä on lähtökohtaisesti yksi yrityksen valitsema Koordinaattoritiimi.
Kk-maksuun sisältyy 3h koordinaattoritiimin työtä. Osa työstä on etukäteen sovittujen asioiden konkreettista edistämistä. Lisäksi osa tunneista kuluu yleensä erilaisiin kysymyksiin vastaamiseen ja neuvontaan sekä äkillisempiin ad hoc -tehtäviin. Neuvonnan ja muun tekemisen suhde vaihtelee kuukausittain tarpeen mukaan.

Minimi aikaveloitus on 15min.

Ajan käytöstä päättää yritys itse. Edistettävistä asioista sovitaan aina lyhyissä palavereissa, joita järjestetään säännöllisesti yrityksen ja koordinaattoritiimin välillä.

Koordinaattoriperheemme antaa myös aktiivisesti ehdotuksia ja suosituksia toimenpiteistä, joiden se näkeee edistävän yrityksen sujuvampaa arkea.

Mikäli kuukauden tunnit ovat täynnä, ja tarvitsette vielä koordinaattorin apua kyseisenä kuukautena, lisätunneista sovitaan aina erillinen lisätoimeksianto.

Pyrimme siihen, että koordinaattorillamme on aina joku edistettävä projekti työn alla, jolloin tuntien alittumista ei juurikaan tapahdu.

Koordinaattorikumppanuuden tarkoitus on kulkea yrityksen rinnalla sen arjessa, ja tästä syystä olemme linjanneet, että kumppanuuteen kuuluu kolme tuntia työtä joka kuukausi. Tunteja ei siis lähtökohtaisesti voi siirtää.

Jotta työ pysyisi kuitenkin sujuvana, sallimme 30 minuutin jouston esimerkiksi tilanteissa, joissa tietyn työn loppuun saattaminen ylimääräisen puolen tunnin puitteissa on järkevä ratkaisu. Tällöin ylimääräinen 30min vähennetään seuraavan kuukauden tunneista.

Kokemuksemme mukaan kolme tuntia on on optimaalinen määrä. Se on tarpeeksi paljon, jotta ideologiamme sujuvan arjen jatkuvasta edistämisestä toteutuu ja riittävän vähän, jotta yritykset hyötyvät kumppanuudesta aidosti joka kuukausi.

Jos kumppanuustunnit eivät tunnu riittävän, annamme mielellämme erillisen tarjouksen lisätoimeksiannoista.

Lisätoimeksiannoista sovitaan silloin, kun jotain asiaa halutaan edistää nopeammin, kuin mitä käytettävissä olevat kumppanuustunnit sallivat. Lisätoimeksiannot vaativat AINA yrityksen suostumuksen. Lisätoimeksiannoista annetaan etukäteen hinta, jonka jälkeen yritys voi suullisesti tai kirjallisesti tehdä lisätilauksen.

Voit hyvin tilata myös useamman Koordinaattorikumppanuuden. Monet ottavat esimerkiksi Yleisen koodinaattorikumppanuuden lisäksi tietyn erikseen jonkun Kohdenetun kumppanuuden.

Eri kumppanuudet voivat myös palvella eri henkilöitä yrityksen sisällä.

Saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen, jossa vahvistetaan palvelun aloituskuukausi. Lisäksi saat kutsun aloituspalaveriin sekä esitietolomakkeen, jonka toivomme sinun täyttävän aloituspalaveriin. Kutsun ajankohdassa huomioidaan lomakkeen mukana lähetetyt toiveet.
Aloituspalaverin tarkoitus on tutustua ja käydä läpi kumppanuuden käytännön asiat. Lisäksi palaverissa kartoitetaan yrityksen kriittisimmät kipukohdat sekä päätetään, mitä asioita lähdetään edistämään ensimmäiseksi.
Ehdottamassamme ajankohdassa huomioidaan lomakkeen mukana lähetetyt toiveet. Mikäli ehdotettu aloituspalaveriaika ei kuitenkaan sovi sinulle, voit rohkeasti ehdottaa uutta aikaa.
Lähtökohtaisesti uskomme, että jokainen yritys tarvitsee Koordinaattorikumppanuutta. Jos kuitenkin olet varma, että haluat lopettaa kumppanuuden, voit irtisanoa palvelun yhden täyden kuukauden irtisanomisajalla.

Kyllä saa. Toteutamme myös yksittäisiä toimeksiantoja ja projekteja. Meillä on valmiina lähes 200 erilaista palvelua ja toteutamme myös räätälöityjä monialaisia projekteja, joissa yhdistyvöt useamman eri koordinaattoritiimin osaaminen (esim. HR-järjestelmäprojektit, työnantajamielikuvan kehittäminen jne.).

Ota rohkeasti yhteyttä 🙂

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI:
LÄHES 200 VALMISTA PALVELUA SUJUVAMPAAN ARKEEN

Aloittamalla kumppanuuden pääset samalla hyödyntämään resurssia, jota me kutsumme PK-yrityksen työkalupakiksi.

Koordinaattorikumppanuus ei ole pelkkä tukipalvelu, jossa koordinaattorimme istuvat koneen ääressä odottamassa kysymyksiä ja ehdotuksia kumppaniyrityksiltä.

Koordinaattorikumppanuus on vuorovaikutteista toimintaa, jossa koordinaattorimme myös aktiivisesti tarjoavat teille työkaluja, ratkaisuja ja palveluita, joista näkevät, että teidän yrityksenne voisi hyötyä.

Koordinaattoriperheellä on lähes 200 valmista palvelua aina eri tasoisista kartoituksista ja tsekkauksista, erilaisiin vuosikelloihin ja suunnitelmiin sekä prosessikuvauksiin ja koulutuksiin.

Toteutamme palvelut lähtökohtaisesti aina kumppanuustuntien ja kuukausimaksun puitteissa, jolloin yritykselle ei tule ylimääräistä laskua.
Mikäli palvelu halutaan suorittaa nopeammalla aikataululla, se voidaan hyvin toteuttaa myös kumppanuustuntien ulkopuolisena lisätoimeksiantona.

Valmiiksi hyväksi todettujen käytäntöjen hyödyntäminen ei ole fuskausta – se on fiksuutta.
Ei pyörääkään keksitä joka päivä uudelleen.

PALKITSE AVAINPELAAJASI KUMPPANUUDELLA, JOSTA ON HYÖTYÄ TEILLE MOLEMMILLE

Tiesitkö, että lähes jokainen henkilö, joka joutuu tekemään työssään paljon päätöksiä, tuntee työssään keskimääräistä enemmän yksinäisyyttä sekä riittämättömyyttä?

Moni meistä kokee (usein tiedostamatta), että omasta vastuualueesta tulisi pystyä huolehtimaan yksin ja ulkopuolisen avun pyytäminen on suuren kynnyksen takana – etenkin silloin, kun siitä tulee yritykselle lisälaskua.

Koordinaattorikumppanuus tarjoaa matalan kynnyksen kanavan käyttää ulkopuolista asiantuntijuuttaa silloin, kun sitä tarvitaan.
Se on loistava tapa sitouttaa ja tukea esimerkiksi yrityksen toimisto-, HR-, myynti- tai markkinointitoiminnoista vastaavaa henkilöä.

KOORDINAATTORIKUMPPANUUDEN HYÖDYT AVAINPELAAJALLESI:

Tekee työnteosta tehokkaampaa

Koordinaattorikumppanuus tarjoaa uusien asioiden edessä tehokkaan keinon lisätiedon hankkimiselle aikaavievän googlettelun sijaan.

Parantaa työhyvinvointia

Yksinäisyyden ja riittämättömyyden tunne vähenee huomattavasti, kun henkilösi saa sparrauskaverin, jonka kanssa vaihtaa ajatuksia.

Tukee itsensä kehittämistä ja uuden oppimista

Uuden oppiminen on merkittävä motivaatiotekijä. Koordinaattorikumppanuus ei vain mahdollista uuden oppimista, vaan tiimimme myös aktiivisesti tukevat sitä.

Entä jos seuraavassa työpaikkailmoituksessanne lukisikin: “Sinun ei tarvitse selvitä tehtävistäsi yksin, vaan takanasi on oman tiimimme sekä alan asiantuntijoiden huipputiimin tuki ja työkalut.”?

ASIAKKAAMME

Koordinaattoriperheen asiakkaat vaihtelevat yksinyrittäjistä keskisuuriin yrityksiin. Asiakkaitamme yhdistää halu yrityksen arjen sujuvoittamiseen ja parempaan työhyvinvointiin.

100% kyselyihimme vastanneista kokee, että koordinaattoripalvelumme ovat olleet yrityksille hyödyllisiä.

Aloita sujuva arki jo tänään.

Ota rinnallesi
KOORDINAATTORI-PERHE

010 212 0775
results@turboteam.fi

OTA YHTEYTTÄ

Vastaamme yhden arkipäivän kuluessa.