HR-KOORDI­NAATTORI KULKEE RINNALLASI

Jotta kaikilla yrityksillä olisi mahdollisuus sujuvaan HR-arkeen.

Hei minä olen Sini ja tässä on Hannu. Olemme HR-koordinaattoreita. Tehtävämme on auttaa yrityksiä henkilöstöhallinnon sujuvoittamisessa ja kehittämisessä.

Hei minä olen Sini ja tässä on Hannu. Olemme HR-koordinaattoreita. Tehtävämme on auttaa yrityksiä henkilöstöhallinnon sujuvoittamisessa ja kehittämisessä.

Ottamalla rinnallesi HR-koordinaattorin saat käyttöösi koko HR-tiimimme palvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti ilman suuria riskejä tai investointeja.

PALVELUT YRITYKSEN SUJUVAAN HR-ARKEEN

Sujuva HR-arki syntyy hallittavuudesta ja suunniteltavuudesta sekä siitä, että yritys saa apua, kun oma osaaminen tai aika eivät enää riitä.

HALLITTAVUUTTA

Tsekkaus on nykytila-analyysi, joka auttaa ymmärtämään, millä tasolla yrityksen HR-toiminnot ovat tällä hetkellä ja vastaavatko ne yrityksen tavoitteita.

SUUNNITELMALLI-
SUUTTA

Toimintasuunnitelma auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan, mitä tehtäviä ja vastuita eri tahoilta vaaditaan, jotta yhteisiin tavoitteisiin päästään.

ASIANTUNTIJUUTTA

Asiantuntijatiimimme auttaa  päivittämään tai luomaan yrityksenne HR-prosessit sekä toteuttamaan sellaiset projektit, joihin tarvitsette ulkopuolista HR-asiantuntijuutta.

JOUSTAVUUTTA

Tuki- ja resurssipalvelumme auttavat ylläpitämään sujuvaa arkea tarjoamalla avuksenne neuvoja sekä lisäkäsiä silloin kun niitä tarvitsette.

NEUVOJA Sujuvampaan arkeen

HR-koordinaattorin palvelut ovat käytännönläheisiä ja keskittyvät siihen, että yrityksen sujuva arki rakennetaan toimivien prosessien ja käytäntöjen varaan.

Tilaa HR-koordinaattorin uutiskirje:

Uutiskirjeissämme HR-koordinaattorit ja rekrykoordinaattorit jakavat noin kerran kuukaudessa ajatuksiaan ajankohtaisista aiheista sekä vinkkejä sujuvampaan ja turvallisempaan arkeen.

HR-tsekkaus

Sujuvan arjen edellytys on se, että arki on hallittavaa, ja kokonaiskuva on hallussa.

HR-tsekkaus antaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan yrityksen HR-prosessien ja vastuiden nykytilasta.

Hintaan vaikuttavat tsekkauksen laajuus sekä yrityksen henkilöstön määrä tilaushetkellä.

1-9 henkeä: alk. 1190€

10-29 henkeä: alk. 1390€

30-49 henkeä: alk. 1790€

yli 50 henkeä: alk. 2390€

Tsekkaus sisältää asiantuntijan tekemän haastattelun, analyysin ja loppuraportin.

Hinnat alv. 0%.

HR-tsekkaus on työkalu hallittavaan HR-arkeen.

HR-tsekkauksen avulla organisaatio saa kattavan kuvan siitä,
mitä prosesseja ja vastuita yrityksen HR-kenttään kuuluu, kuka niistä vastaa, milloin ne on viimeksi päivitetty ja mitä päivitettävää niissä olisi.

Tsekkauksesta yritys saa kokonaiskuvan mm. seuraavista HR:n eri osa-alueista:

Työterveys ja työhyvinvointi
Työsuojelu ja tasa-arvoasiat
Palkkahallinto
Henkilötietojen käsittely
Rekrytointi

Tsekkauksen jälkeen yritys tunnistaa, miten ylläolevat asiat ovat hoidossa suhteessa lainsäädäntöön sekä yleisiin trendeihin.
Lisäksi yritys saa puolueettomalta asiantuntijaltamme konkreettiset suositukset toimenpiteistä, joista hän näkee olevan organisaatiollenne hyötyä.

Tsekkauksessa käydään läpi asiantuntijoidemme laatima laaja tsekkauslista, minkä jälkeen vastauksista kootaan yritykselle kattava yhteenvetoraportti. Raportti on oiva työkalu mm. johtoryhmän kokouksiin, kehityspalaverehin tai projektisuunnitteluun.

Toiminta­suunnitelma

Sujuva arki vaatii toteutuakseen suunnitelmallisuutta.

Toimintasuunnitelmassa yrityksen tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi, joilla on aikataulu sekä vastuuhenkilö.

Toimintasuunnitelma voi olla esimerkiksi:

Onko yrityksenne tavoitteena päivittää henkilöstön sisäisiä ohjeistuksia tai kehittää prosesseja sujuvampaan arkeen? Tai ehkä olette tunnistaneet joitain muita kehityskohteita HR-toimintoihin liittyen.

Toimintasuunnitelma on työkalu suunnitelmalliseen HR-arkeen.

Konkreettinen toimintasuunnitelma auttaa yritystänne saavuttamaan asetetut tavoitteet.
Toimintasuunnitelmassa priorisoidaan ja aikataulutetaan tehtävät, joiden toteuttamista tavoitteisiin pääsy vaatii sekä nimetään tehtäville vastuuhenkilöt ja aikataulut.

Toimintasuunnitelman avulla yritys pystyy mm. arvioimaan, tarvitaanko organisaatioon lisää osaamista ja hankitaanko osaaminen itselle vai käytetäänkö esimerkiksi ulkoista kumppania.

Asiantuntija­palvelut

Toisinaan sujuva arki tarvitsee muutosta.

Asiantuntijamme antavat osaamisensa käyttöösi silloin, kun sinulla ei ole aikaa tai halua uuden opetteluun.

Palvelut tuntilaskutuksella alk. 100€/h

Projektihinnat sovitaan projektikohtaisesti.

Hinnat alv. 0%.

Asiantuntijapalveluidemme avulla päivitätte yrityksenne prosessit tukemaan sujuvaa arkea ja viette projektit läpi sujuvasti alusta loppuun.

Asiantuntijoillamme on jopa 20 vuoden kokemus erilaisista henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin kehittämisprojekteista.

Oli mielessäsi sitten perusdokumentaation ja ohjeistuksen päivitys tai laajempi työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen, asiantuntijamme auttavat mielellään.

Meille jokainen asiakas ja toimeksianto on tärkeä. Pidämme aina huolen siitä, että organisaatiolla säilyy jatkuva ymmärrys, mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään.

Me emme kulje edelläsi tai takanasi – me kuljemme rinnallasi.

Esimerkkejä projekteista, joita olemme toteuttaneet:

Tuki­palvelut

Arki vaatii sujuakseen joustavuutta ja reagointikykyä.

Yrityksen arki on harvoin tasaista.
Tukipalvelun avulla saat HR-tiimimme osaamisen käyttöösi joustavasti ja kustannustehokkaasti silloin kun oma osaaminen ja aika loppuvat kesken.

Yksi sujuvan arjen takuuvarma häiriötekijä on se, että organisaatio ei saa apua silloin kun se sitä tarvitsisi.

HR-koordinaattorin kuukausilaskutteiset tukipalvelut on suunniteltu sitä varten, että organisaatio saa apua helposti ja pienellä kynnyksellä. Näin organisaatioiden arki pysyy sujuvana ja henkilöstö voi rauhassa keskittyä olennaiseen.

Tukipalvelut on loistava vaihtoehto oman asiantuntijan rekrytoinnille esimerkiksi silloin, kun tarve avulle ei ole vielä täysin kokoaikaista tai yritys haluaa saada kustannustehokkaasti käyttöönsä mahdollisimman laajan osaamisen.

HR-KUMPPANUUS

HR-kumppanuuden avulla sinulla on aina yrityksesi tunteva HR-asiantuntija sähköpostin tai puhelisoiton päässä.

HR-tiimiltämme saat nopean vastauksen, kun esimerkiksi joku työehtosopimukseen tai henkilöstön dynamiikkaan liittyvä asia pohdituttaa.

HINNOITTELU-
ESIMERKKEJÄ:

3 h/kk   380 €/kk

Hinnat alv. 0%.

HR-RESURSSI

HR-resurssin avulla saat HR-taitoisia apukäsiä käyttöösi juuri niin paljon ja niin pitkäksi aikaa kuin tarvitset.

Kysy HR-resurssia käyttöösi silloin, kun oma aikasi ei riitä arjen HR-tehtävien pyörittämiseen.
(minimilaskutus 1kk)

HINNOITTELU-
ESIMERKKI:

1/3 resurssi
(sis max. 50h/kk)
alk. 4500€/kk

Hinnat alv. 0%.

Aloita sujuva arki jo tänään.
Ota rinnallesi HR-koordinaattori!

HR-koordinaattori on osa Turboteam Oy:n koordinaattoriperhettä ja kasvumuotoilu-palveluita.

OTA YHTEYTTÄ

Vastaamme yhden arkipäivän kuluessa.