HR-vuosikello lisää suunnitelmallisuutta henkilöstön johtamiseen.

Tuntuuko joskus siltä, että henkilöstön johtamiseen liittyvät tehtävät ja velvollisuudet tulevat aina eteen hieman yllättäen? Ja ehkä juuri silloin, kun työlistalla olisi kasa muitakin tehtäviä? HR-vuosikello on työkalu, johon merkitään kalenterimaisesti etukäteen koko vuoden henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät ja tapahtumat. Se auttaa hahmottamaan yrityksen HR-toimet kokonaisuutena, ja sen avulla varmistetaan, etteivät henkilöstöön liittyvät deadlinet pääse yllättämään. […]

Palkitseminen johtamisen ja viestinnän välineenä

Johtaminen on helppoa silloin, kun on visio valmiina – ainakin johtajan itsensä johtaminen. Vision olennaisen osan viestiminen henkilöstölle onkin sitten jo astetta hankalampaa – kuten viestiminen ylipäätäänkin. Jokainen tulkitsee asioita kuitenkin omalla tavallaan ja painotuksillaan. Mitä paremmin kiteytetyn ja helpommin muistettavan vision johtaja pystyy muodostamaan, sitä helpompi se on viestiä. Ja sitä helpompi sitä on […]

Palkitseminen sitouttamisena ja yhteenkuuluvuuden lisäämisessä

Edellisessä jutussa käsittelimme palkitsemista johtamisen välineenä ja kerroimme, miten palkitsemisessa kannattaa lähteä liikkeellle. Palkitsemista tulisi aina ohjata yrityksen visio ja tavoitteet. Onnistunut palkitsemismalli on suunniteltu ja läpinäkyvä ja oikealla tavalla motivoiva. Alla palkitsemiskonkarimme Peten ajatuksia siitä, miten palkitsemisella voi yrityksessä parantaa (tai pahentaa) työntekijöiden sitoutumista ja yhteenkuuluvuutta.   Palkitsemista tulisi ohjata yritykselle merkitykselliset asiat – […]

Palkitseminen suhteessa palkantarkistuksiin

Edellisissä jutuissa käsittelimme palkitsemista johtamisen välineenä sekä sitä, miten tasapuolinen palkitseminen lisää yrityksessä sitoutuneisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Alla palkitsemiskonkarimme Peten ajatuksia siitä, kannattaako yrityksen menestyksestä palkita aina palkankorotuksella vai toimisiko erilainen palkitseminen ehkä paremmin.   Palkankorotus on helppo, mutta ei aina paras vaihtoehto palkitsemiseen Kun yhdessä on tehty hyvää tulosta ja talous on kunnossa, on hienoa […]

Palkitsemismalli – katolla vai katotta?

Edellisissä jutuissa käsittelimme palkitsemista johtamisen ja sitouttamisen välineenä sekä palkankorotusten problematiikkaa palkitsemisen ainoanan välineenä. Alla palkitsemiskonkarimme Peten ajatuksia katollisesta ja katottomasta palkitsemismallista. Katottomuus kannustaa innovaatioihin Jos mallin halutaan olevan maksimaalisen kilpailuhenkinen, palkitsemisen katot voi tietysti unohtaa. Palkkiosumma voi suoraan korreloida suorituksen kanssa. Katto pitää toki löytyä työajalle ja työmäärälle, mutta itse palkkio voi joustaa pitkällekin. […]

Kasvuyritys – varaudu osaajapulan haasteisiin ajoissa

Osaajapula on tällä hetkellä yksi suurimmista pullonkauloista startup- ja kasvuyritysten kasvun tiellä. Yksi kasvuyrityksen HR-henkilöstön tärkeimmistä tehtävistä onkin taata kasvun jatkumo. Kun osaajapulan haasteisiin osataan varautua etukäteen, kasvuyrityksen HR-henkilöstö pystyy kohdistamaan voimavaransa yrityksen henkilöstövoimavarojen kasvattamiseen ja kasvun tukemiseen.   Kasvu vaatii hyvän perustan Kun idea on kunnossa, yrityksellä on mahdollisuus alkaa kasvaa. Idean ei aina […]

Millainen on hyvä hakijakokemus ja miten se toteutetaan?

Mikä tekee hakijakokemuksesta tärkeän?   Hakijakokemus puhuttaa nyt niin isoja kuin pieniäkin yrityksiä . Hakijakokemus tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, miten potentiaalinen työnhakija kokee yrityksen rekrytointiprosessin. Hakijakokemus on noussut työnantajamielikuvan rinnalla yhdeksi tavoitelluksi “halutun työnantajan” merkiksi. Omaa hakijakokemusta arvioitaessa yrityksen tulisi kysyä mm. seuraavia kysymyksiä:   √ Päättävätkö potentiaaliset hakijat hakea työpaikkojamme? √  Pysyvätkö kandidaatit mukana koko […]

Mikä tekee onnistuneesta HR:stä kilpailuedun?

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara – kyllä, mutta myös yksi tärkeimmistä kilpailueduista. Sitoutuneet, positiivisen yritysmielikuvan sanomaa levittävät työntekijät vähentävät yrityksen rekrytointikuluja itse asiassa enemmän kuin uskoisikaan. Tutustu esimerkkeihin ja laske, paljonko teidän yrityksenne voisi saavuttaa kilpailuetua HR-toimintoja tehostamalla.   Ei resurssi – vaan voimavara HR:ää pidettiin pitkään isojen firmojen juttuna. Tiedä sitten onko syy vai […]