Menestyneet johtajat eivät ole parhaita kaikessa. He etsivät ihmisiä, jotka ovat parhaita eri asioissa, ja kokoavat näistä ihmisistä rinnalleen tiimin.

KOORDINAATTORI­PERHE
KULKEE RINNALLASI

Jotta kaikilla yrityksillä olisi mahdollisuus sujuvaan arkeen. 

Koordinaattori­perheemme auttaa yrityksiä rakentamaan ja päivittämään liiketoimintansa toimivien prosessien ja käytäntöjen varaan. Näin yritykset voivat rauhassa keskittyä ydintoimintoihin ja kasvuun.

Kysy rohkeasti lisätietoja tai tarjousta:

010 212 0775
results@turboteam.fi

OTA YHTEYTTÄ

Vastaamme yhden arkipäivän kuluessa.

KOORDINAATTORI­PERHEEN POLKU SUJUVAAN ARKEEN JA KASVUUN

Autamme yrityksiä luomaan hallittavia kokonaisuuksia, jotka kantavat yritystä nykyajan alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Hyvin mietittyjen prosessien ja toimintaohjeiden avulla yritys pitää ohjat käsissään silloinkin, kun vastuut alkavat jakaantua yhä useammalle eri taholle.

Kun kokonaisuus on hallussa, yrityksen on helpompi mukautua vaihtuviin tilanteisiin ja reagoida muutoksiin, jolloin arjen tulipalojen sammuttelu vähenee.

Kaikilta koordinaattoreiltamme on saatavilla seuraavat palvelut:

Tsekkaukset

Tsekkaus on nykytila-analyysi, joka auttaa ymmärtämään, millä tasolla yrityksen eri toiminnot ovat tällä hetkellä ja vastaavatko ne yrityksen tavoitteita.

Suosittelemme mm:

HR-TSEKKAUS
DIGITSEKKAUS

Toiminta­suunnitelmat

Toimintasuunnitelma auttaa suunnittelemaan, mitä tehtäviä ja vastuita eri tahoilta vaaditaan, jotta yritys voi saavuttaa itselleen asettamansa tavoitteet.

Suosittelemme mm:

HR-VUOSIKELLO
KASVUSUUNNITELMA

Asiantuntija­palvelut

Asiantuntijatiimimme auttaa luomaan ja päivittämään yrityksenne prosessit sekä toteuttamaan sellaiset projektit, joihin tarvitsette ulkopuolista asiantuntijuutta.

Suosittuja nyt:

HR-ASIANTUNTIJAPALVELUT
DIGIASIANTUNTIJAPALVELUT

Tuki- ja ylläpito­palvelut

Tuki- ja resurssipalvelumme auttava ylläpitämään sujuvaa arkea tarjoamalla avuksenne neuvoja sekä lisäkäsiä silloin kun niitä tarvitsette.

Suosittuja nyt:

HR-TUKI
REKRYRESURSSI

Arki on sujuvaa, kun kokonaisuus on hallussa ja yritys pystyy suunnittelemaan toimintaansa eteenpäin.
Sujuvuutta arkeen tuo myös ammattitaitoinen ja joustava kumppani, jolta saa apua, kun yrityksen oma osaaminen tai aika loppuu kesken.

TUTUSTU KOORDI­NAATTOREIHIN

Koordinaattoriperheemme tarjoaa apua yrityksen kriittisiin toimintoihin. Jokaisen palvelumme takana on taitava tiimi, jonka osaaminen kattaa  laajasti koordinaattorin eri osa-alueet.

HR-Koordinaattori

HR-koordinaattorit Hannu ja Sini auttavat yrityksiä henkilöstöhallinnon sujuvoittamisessa ja kehittämisessä.

Vahvuuksiamme ja suosituimpia palveluitamme:

 • HR-tsekkaukset
 • HR-vuosikellot ja -suunnitelmat
 • Prosessit ja hyvät käytännöt työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
 • Työhyvinvoinnin mittaaminen ja kehittäminen
 • Henkilöstön kannattavuuden analysointi
 • Esimiestyöskentely ja palkitsemismallit
 • Osaamisen johtamien sekä organisaatiosuunnittelu
 • HR-tuki ja HR-resurssi

Digi­koordinaattori

Digikoordinaattorit Santtu ja Suvi auttavat yrityksiä pitämään ohjat käsissä jatkuvasti  päivittyvässä ICT-viidakossa.

Vahvuuksiamme ja suosituimpia palveluitamme

 • Digitsekkaukset
 • Prosessit ja hyvät käytännöt tietoturvalliseen yritysarkeen
 • Microsoft 365 -käyttöönotot ja tason nostot
 • Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotot ja konfiguroinnit
 • Tietoturvakartoitukset ja tason korotukset
 • Laitteiden ja järjestelmien suojaaminen katastrofitilanteilta
 • Turvallisuusohjeistukset ja -käytännöt
 • Sähköpostin salauksen ja sähköisen allekirjoituksen käyttöönotot
 • Digituki ja digiresurssi

Talous­koordinaattori

Talouskoordinaattorit Tiina ja Tommi auttavat yrityksiä tekemään talouden hallinnasta ennakoivaa ja kestävää.

Vahvuuksiamme ja suosituimpia palveluitamme:

 • Taloustsekkaukset
 • Prosessit ja hyvät käytännöt ennakoivaan talouden hallintaan
 • Kassan hallinta ja kassavirtalaskelmat
 • Liiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen
 • Talouden tunnusluvut ja niiden ymmärtäminen
 • Budjetointi ja talouden ennakointi
 • Rahoitusvaihtoehdot yrityksen kasvuun ja kehittämiseen
 • Taloustuki ja talousresurssi

Kasvu­koordinaattori

Kasvukoordinaattorit Kaisa ja Kalle auttavat yrityksiä skaalattavan kasvun suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Vahvuuksiamme ja suosituimpia palveluitamme:

 • Kasvutsekkaukset
 • Kasvun pohja kuntoon
 • Suunnitelmat skaalattavaan kasvuun
 • Kasvun kipukohdat
 • Kasvun rahoittamisen eri vaihtoehdot
 • Kasvun optimointi
 • Kasvutuki ja Kasvuresurssi

Myynti­koordinaattori

Myyntikoordinaattorit Paula ja Mikko auttavat yrityksiä myynnin tulosten kasvattamisessa.

Vahvuuksiamme ja suosituimpia palveluitamme:

 • Myyntitsekkaukset
 • Prosessit ja hyvät käytännöt menestyksekkääseen myyntityöhön
 • Myynnin konseptointi
 • Myynnin kärjet ja argumentit
 • Erilaiset myyntiratkaisut ja myyntikanavat
 • Myynnin kannattavuus ja mittaaminen
 • Myyntituki ja myyntiresurssi

Rekry­koordinaattori

Rekrykoordinaattorit Risto ja Roosa auttavat yrityksiä ottamaan rekrytoinnin kokonaisuuden haltuun 2020-luvun tyyliin.

Vahvuuksiamme ja suosituimpia palveluitamme:

 • Rekrytsekkaukset
 • Prosessit ja hyvät käytännöt rekrytointeihin sekä perehdyttämiseen
 • Henkilötietojen käsittely rekrytoinneissa
 • Työnantajamielikuvan ja hakijakokemuksen kehittäminen
 • Työnantajan ja työntekijän väliset sopimukset
 • Rekrytoinnin riskit ja kannattavuus
 • Henkilöstön sitouttamisen keinot
 • HR-tuki ja HR-resurssi rekrytointeihin

Viestintä­koordinaattori

Viestintäkoordinaattorit Vilma ja Ville auttavat yrityksiä saamaan järjestyksen eri viestintäkanavien käyttöön

Vahvuuksiamme ja suosituimpia palveluitamme:

 • Viestintätsekkaukset
 • Prosessit yrityksen toimintaa tukevaan viestintään
 • Sisäisen viestinnän työkalut ja hyvät käytännöt
 • Ulkoisen viestinnän työkalut ja hyvät käytännöt
 • Viestintäsuunnitelmat
 • Viestinnän tuki ja viestintäresurssi

Some­koordinaattori

Somekoordinaattorit Samppa ja Sonja auttavat yrityksiä hyödyntämään sosiaalista mediaa myynnin tukena.

Vahvuuksiamme ja suosituimpia palveluitamme:

 • Sometsekkaukset
 • Prosessit ja hyvät käytännöt sosiaalisen median viestintään
 • Sosiaalisen median kanavasuunnittelu
 • Sosiaalisen median vuosisuunnitelmat ja vuosikellot
 • Sosiaalisen markkinoinnin roolitukset ja vastuunjaot
 • Sometuki ja someresurssi

HYÖDYNNÄ KOKO PERHEEN OSAAMINEN

Liiketoiminnan eri osa-alueet kulkevat käsi kädessä.

Eikö olisi hienoa pystyä ulkoistamaan päivittäisessä arjessa tarvittava asiantuntijatuki ja erikoisosaaminen yhdelle kumppanille?

Koordinaattoriperheen vahvuus on juurikin siinä, että pystymme tarvittaessa tarjoamaan projektiisi useamman eri alan asiantuntijan apua.

Aloita sujuva arki jo tänään.

Ota rinnallesi
KOORDINAATTORI-PERHE

Koordinaattoriperhe on osa
Turboteam Oy:n kasvumuotoilu-
palveluita.

OTA YHTEYTTÄ

Vastaamme yhden arkipäivän kuluessa.